Skip to content

Privacy verklaring 

Christine Béhain, gevestigd aan Valkestraat 32d 3811KD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:  

Www.helendblauw.com , Valkestraat 32d, 3811 KD Amersfoort 

0636171374 – christine@helendblauw.com 

Functionaris Gegevensbescherming van Helend Blauw: n.v.t. 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier  aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen  over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,  na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de  huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 

er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Delen van persoonsgegevens met derden 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming  (grondslag 1 AVG) 

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid 

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren  en bij gebruik van bijzondere persoonsgegevens expliciet uw toestemming vragen.

Helend Blauw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit  nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke  verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn/onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaren persoonsgegevens 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt  vereist 15 jaar bewaard. 

Helend blauw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Wat bewaar je waar,  

– papieren dossiers in afgesloten archiefkast,  

– digitaal in de cloud beveiligd met wachtwoord en bewerkersovereenkomst afgesloten met bv  dropbox 

– digitaal op laptop beveiligd met wachtwoord 

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat  u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  

  • Uw naam, adres en woonplaats  
  • uw geboortedatum 
  • de datum van de behandeling 
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,  of ‘psychosociaal consult’ 
  • de kosten van het consult 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Helend blauw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw  computer, tablet of smartphone.  

Helend Blauw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de  website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze  cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en  advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al  geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je  kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer  opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je  browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe ik-ermee/